Фауна України

том 4

Фауна України [Текст] : в сорока томах / АН УРСР Ін-т зоол. - Київ : Видавництво Академії Наук УРСР, 1956 -

Том 4 : Птахи. Загальна характеристика птахів. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини / О. Б. Кістяківський ; ред. І. Г. Підоплічко (ред. тома д.б.н. проф. І. Г. Підоплічко). - Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1957. - 431 с.

 

ВІД РЕДАКЦІЇ.

IV том "Фауни України" є першим з трьох томів, присвячених орнітофауні Української РСР. Він містить опис рядів куриних, голубів, рябків, пастушків, журавлів, дроф, куликів і мартинів.

У V томі будуть описані ряди гагар, норців, трубконосих, гусей, веслоногих, голінастих, хижих птахів, сов, зозуль, дрімлюг, ракш, одудів, стрижів, дятлів; у VІ - ряд горобиних.

Біологія і поширення окремих видів птахів описані на підставі матеріалів, зібраних автором та іншими співробітниками Інституту зоології АН УРСР в результаті багаторічних досліджень, а також літератури по орнітофауні республіки. З метою скоротити обсяг книжки та подати матеріал у зручнішій для читача формі ми не посилаємося в тексті на численні літературні джерела по орнітофауні УРСР.

Поширення тих або інших видів птахів ілюструється схематичними картами.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України