Фауна України

том 30

Фауна України [Текст] : в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена. - Київ : Наукова думка, 1956 -

Том 30 : П'явки : зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та практичне значення п'явок / Є. І. Лукін. - Київ : Видавництво АН Української РСР, 1962. - 196 с.

В монографії наведено опис прісноводних п'явок Палеарктики, відомості про їх стадіальне розміщення і географічче поширення, а також дані про живлення, розмноження та ін. Великий розділ монографії присвячений медичній п'явці. Книга може бути використана для визначення і вивчення видів п'явок всього Радянського Союзу за винятком деяких видів, поширених в басейні Амуру, Середній Азії та на Байкалі.

Розрахована на біологів-дослідників, викладачів вузів та середніх шкіл, медичних та ветеринарних працівників.

 

В монографии приведено описание пресноводных пиявок Палеарктики, сведения об их стадиальном размещении и географическом распространении, а также данные о питании, размножении и др. Большой раздел монографии посвящен медицинской пиявке. Книга может быть использована для определения и изучение видов пиявок всего Советского Союза за исключением некоторых видов, распространенных в бассейне Амура, Средней Азии и на Байкале.

Рассчитана на биологов-исследователей, преподавателей вузов и средних школ, медицинских и ветеринарных работников.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України