Фауна України

том 22, випуск 3

Фауна України [Текст] : в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Том 22, Вип. 3. Воші / Г. Д. Сергієнко. - Київ : Наукова думка, 1974. - 110 с.

У загальній частині монографії подано відомості про морфологію, екологічні особливості (локалізація, розподіл за хазяями, специфічність до них тощо), систематику, родинні зв'язки та поширення вошей; зазначено шляхи зараження та заходи боротьби; у спеціальній частині наведено таблиці для визначення та опис родин, родів і видів вошей фауни України, дані про їх хазяїв, сезонні зміни чисельності, поширення та ін.

Розрахована на біологів, паразитологів, епідеміологів, епізоотологів та інших спеціалістів медичного й ветеринарного профілю, викладачів природничих дисциплін, студентів біологічних факультетів.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України