Фауна України

том 21, випуск 3

Фауна України [Текст] / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Т. 21, Вип. 3. Лігеїди / Пучков В. Г. - Київ : Наукова думка, 1969. - 388 с.

У монографії узагальнено літературу про родину лігеїд і подано нові дані. В ній є розділи, присвячені зовнішній морфології дорослої та преімагінальних фаз родини, а також огляди класифікації, родинних зв'язків, поширення, екології та господарського значення лігеїд. Всього описано близько 160 видів фауни України (включаючи ряд нових для території УРСР та СРСР), причому вперше для науки по личинковій фазі описано понад 140 видів. Монографія добре ілюстрована.

Розрахована на викладачів, наукових працівників, а також спеціалістів-ентомологів сільського і лісового господарства.

 

В монографии обобщена литература о семействе лигеид и представлены новые данные. В ней есть разделы, посвященные внешней морфологии взрослой и преимагинальной фаз семьи, а также обзоры классификации родственных связей, распространения, экологии и хозяйственного значения лигеид. Всего описано около 160 видов фауны Украины (включая ряд новых для территории УССР и СССР), причем впервые для науки по личиночной фазе описано свыше 140 видов. Монография хорошо иллюстрирована.

Рассчитана на преподавателей, научных работников, а также специалистов-энтомологов сельского и лесного хозяйства.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України