Фауна України

том 20, випуск 7

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ: Наукова думка, 1956 -

Том 20, Вип. 7. Попелиці-ляхніди / В. О. Мамонтова. - Київ : Наукова думка, 1972. - 228 с.

У загальній частині монографії подано відомості про будову тіла, екологію, систематику, родинні зв'язки, географічне поширення та господарське значення попелиць родини ляхнід, у спеціальній частині - таблиці для визначення та опис усіх родів і видів ляхнід фауни УРСР.

Розрахована на викладачів, наукових працівників - фауністів і систематиків, а також на спеціалістів-ентомологів лісового господарства.

 

В общей части монографии представлены сведения о строении тела, экологии, систематике, родственных связях, географическом распространении и хозяйственном значении тлей семейства ляхнид, в специальной части - таблицы для определения и описание всех родов и видов ляхнид фауны УССР.

Рассчитанна на преподавателей, научных работников - фаунистов и систематиков, а также на специалистов-энтомологов лесного хозяйства.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України