Фауна України

том 20, випуск 2

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоологї. - Київ : Наукова думка, 1956 -

Том 20, Вип. 2. Фулгороїдні цикадові Fulgoroidea / В. М. Логвиненко. - Київ: Наукова думка, 1975. - 287 с.

У монографії, присвяченій огляду однієї з основних груп рослиноїдних комах - цикадовим, їх найпримітивнішій над-родині - фулгороїдним цикадовим, узагальнено результати багаторічних досліджень автора, а також відповідні літературні дані. У загальній частині наведено відомості про зовнішню будову дорослої та преімагінальних фаз, про особливості генітальних структур, термінологію тощо. У спеціальній частині подано таблиці для визначення та опис 157 видів фулгороїдних цикадових, серед яких є ряд шкідників сільськогосподарських культур, а також переносників вірусних хвороб; наведено дані про кормові зв'язки, стаціальне розміщення, загальний ареал і поширення на Україні.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України