Фауна України

том 20, випуск 18

Фауна України [Текст]: в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоологї. - Київ : Наукова думка, 1956 -

Том 20: Кокциды, Вип. 18. Червці пластинчасті, гігантські та борошнисті Ortheziidae, Margarodidae, Pseudococcidae / Є. М. Терезникова. - Київ : Наукова думка, 1975. - 295 c.

У монографії наведено загальну характеристику підряду кокцид. Окремі розділи присвячено морфології дорослих і преімагінальних фаз, загальній екології, морфологічним адаптаціям, географічному поширенню, шляхам еволюції кокцид, господарському значенню та заходам боротьби з шкідниками, а також методиці збору і виготовлення препаратів червців і щитівок. В систематичному описі подано характеристику родин, родів і видів пластинчастих, гігантських та борошнистих червців України. Серед них є ряд шкідників сільськогосподарських, лісових та декоративних рослин.

Розрахована на ентомологів, викладачів та студентів біологічних факультетів університетів і факультетів захисту рослин сільськогосподарських вузів, а також на практичних працівників сільського і лісового господарств та зеленого будівництва.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України