Фауна України

том 15, випуск 6

Фауна України [Текст] : в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ : Наукова думка, 1956 -

Том 15 : Молі горностаєві, Вип. 6. Іпономеутиди, аргірестиїди (Yponomeutidae, Argyresthiidae) / З. С. Гершензон. - Київ : Наукова думка, 1974. - 132 с.

У загальній частині монографії подано відомості, що характеризують морфологію, особливості біології, філогенетичні зв'язки, географічне поширення і господарське значення молей горностаєвих - іпономеутид і аргірестиїд (в тому числі ряду нових для фауни України та СРСР). У спеціальній частині вміщено таблиці для визначення родів і видів за зовнішніми ознаками імаго та геніталіями самців і самок, а також характеристики для кожного роду й виду молей горностаєвих фауни України, переважна більшість представників яких є шкідниками сільськогосподарських культур і лісових насаджень.

Розрахована на ентомологів - фауністів і систематиків, а також на біологів, що працюють у галузі захисту рослин від шкідників.

В общей части монографии представлены сведения, которые характеризуют морфологию, особенности биологии, филогенетические связи, географическое распространение и хозяйственное значение молей горностаевых - ипономеутид и аргирестиид (в том числе ряда новых для фауны Украины и СССР). В специальной части помещены таблицы для определения родов и видов по внешним признакам имаго и гениталиями самцов и самок, а также характеристики для каждого рода и вида молей горностаевых фауны Украины, подавляющее большинство представителей которых есть вредителями сельскохозяйственных культур и лесных насаждений.

Рассчитана на энтомологов - фаунистов и систематиков, а также на биологов, которые работают в области защиты растений от вредителей.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України